Pretvorbe merskih enot


1 Btu je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1055,0604391373           joule
252,05710409121           kalorija (15C)
251,99696564618           kalorija (mednarodna)
252,16577531644           kalorija (termokemijska)
1           Btu
6,5851069778532E+21           elektronvolt
10550604391,373           erg
0,00029307257866267           kilovatna ura
2,9307257866267E-7           megavatna ura
0,0010550604391373           megajoule
1,0550604391373           kilojoule
0,00025199696564618           megakalorija
0,25199696564618           kilokalorija
0,29307257866267           vatna ura
1055,0604391373           vatna sekunda
1,0E-15           quad
1,0006731285602           Btu (termokemicni)
105506,04391373           centijoule
10550,604391373           decijoule
0           dekajoule
0,029307468878355           dekavatna ura
1,0000031651813E-6           dekatherm
1,0550604391373E-15           exajoule
1,0550604391373E+18           femtojoule
6585170281479,6           gigaelectronvolt
1,0550604391373E-6           gigajoule
2,9307257866267E-10           gigavatna ura
2,4200026798535E+20           hartree
10,550604391373           hektojoule
0,0029309578999233           hektovatna ura
6,5851702814796E+18           kiloelektronvolt
6,5851702814796E+15           megaelektronvolt
0,0010550604391373           megajoule
1055060439,1373           mikrojoule