Pretvorbe merskih enot


1 Btu je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1055.0604391373           joule
252.05710409121           kalorija (15C)
251.99696564618           kalorija (mednarodna)
252.16577531644           kalorija (termokemijska)
1           Btu
6.5851069778532E+21           elektronvolt
10550604391.373           erg
0.00029307257866267           kilovatna ura
2.9307257866267E-7           megavatna ura
0.0010550604391373           megajoule
1.0550604391373           kilojoule
0.00025199696564618           megakalorija
0.25199696564618           kilokalorija
0.29307257866267           vatna ura
1055.0604391373           vatna sekunda
1.0E-15           quad
1.0006731285602           Btu (termokemicni)
105506.04391373           centijoule
10550.604391373           decijoule
0           dekajoule
0.029307468878355           dekavatna ura
1.0000031651813E-6           dekatherm
1.0550604391373E-15           exajoule
1.0550604391373E+18           femtojoule
6585170281479.6           gigaelectronvolt
1.0550604391373E-6           gigajoule
2.9307257866267E-10           gigavatna ura
2.4200026798535E+20           hartree
10.550604391373           hektojoule
0.0029309578999233           hektovatna ura
6.5851702814796E+18           kiloelektronvolt
6.5851702814796E+15           megaelektronvolt
0.0010550604391373           megajoule
1055060439.1373           mikrojoule