Pretvorbe merskih enot


1 erg je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1,0E-7           joule
2,38903E-8           kalorija (15C)
2,38846E-8           kalorija (mednarodna)
2,39006E-8           kalorija (termokemijska)
9,47813E-11           Btu
624145000000           elektronvolt
1           erg
2,77778E-14           kilovatna ura
2,77778E-17           megavatna ura
1,0E-13           megajoule
1,0E-10           kilojoule
2,38846E-14           megakalorija
2,38846E-11           kilokalorija
2,77778E-11           vatna ura
1,0E-7           vatna sekunda
9,4781E-26           quad
9,48451E-11           Btu (termokemicni)
1,0E-5           centijoule
1,0E-6           decijoule
0           dekajoule
2,7778E-12           dekavatna ura
9,47816E-17           dekatherm
1,0E-25           exajoule
100000000           femtojoule
624,151           gigaelectronvolt
1,0E-16           gigajoule
2,77778E-20           gigavatna ura
22937100000           hartree
1,0E-9           hektojoule
2,778E-13           hektovatna ura
624151000           kiloelektronvolt
624151           megaelektronvolt
1,0E-13           megajoule
0,1           mikrojoule