Pretvorbe merskih enot


1 gigaelectronvolt je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1,6021763964169E-10           joule
3,8276474763318E-11           kalorija (15C)
3,8267342357859E-11           kalorija (mednarodna)
3,8292977180202E-11           kalorija (termokemijska)
1,5185636168171E-13           Btu
999990386,94162           elektronvolt
0,0016021763964169           erg
4,4504935504389E-17           kilovatna ura
4,4504935504E-20           megavatna ura
1,6021763964169E-16           megajoule
1,6021763964169E-13           kilojoule
3,8267342357859E-17           megakalorija
3,8267342357859E-14           kilokalorija
4,4504935504389E-14           vatna ura
1,6021763964169E-10           vatna sekunda
1,52E-28           quad
1,519585805358E-13           Btu (termokemicni)
1,6021763964169E-8           centijoule
1,6021763964169E-9           decijoule
0           dekajoule
4,4505255939668E-15           dekavatna ura
1,51856842335E-19           dekatherm
1,6E-28           exajoule
160217,63964169           femtojoule
1           gigaelectronvolt
1,60217639642E-19           gigajoule
4,4504936E-23           gigavatna ura
36749280,222254           hartree
1,6021763964169E-12           hektojoule
4,4508460292461E-16           hektovatna ura
1000000           kiloelektronvolt
1000           megaelektronvolt
1,6021763964169E-16           megajoule
0,00016021763964169           mikrojoule