Pretvorbe merskih enot


1 gigaelectronvolt je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1.6021763964169E-10           joule
3.8276474763318E-11           kalorija (15C)
3.8267342357859E-11           kalorija (mednarodna)
3.8292977180202E-11           kalorija (termokemijska)
1.5185636168171E-13           Btu
999990386.94162           elektronvolt
0.0016021763964169           erg
4.4504935504389E-17           kilovatna ura
4.4504935504E-20           megavatna ura
1.6021763964169E-16           megajoule
1.6021763964169E-13           kilojoule
3.8267342357859E-17           megakalorija
3.8267342357859E-14           kilokalorija
4.4504935504389E-14           vatna ura
1.6021763964169E-10           vatna sekunda
1.52E-28           quad
1.519585805358E-13           Btu (termokemicni)
1.6021763964169E-8           centijoule
1.6021763964169E-9           decijoule
0           dekajoule
4.4505255939668E-15           dekavatna ura
1.51856842335E-19           dekatherm
1.6E-28           exajoule
160217.63964169           femtojoule
1           gigaelectronvolt
1.60217639642E-19           gigajoule
4.4504936E-23           gigavatna ura
36749280.222254           hartree
1.6021763964169E-12           hektojoule
4.4508460292461E-16           hektovatna ura
1000000           kiloelektronvolt
1000           megaelektronvolt
1.6021763964169E-16           megajoule
0.00016021763964169           mikrojoule