Pretvorbe merskih enot


1 gigavatna ura je enak(a):

Vrednost           Merska enota
3599997120002,3           joule
860050111959,91           kalorija (15C)
859844912124,07           kalorija (mednarodna)
860420911663,27           kalorija (termokemijska)
3412124070,3007           Btu
2,2469202024638E+31           elektronvolt
3,5999971200023E+19           erg
1000000           kilovatna ura
1000           megavatna ura
3599997,1200023           megajoule
3599997120,0023           kilojoule
859844,91212407           megakalorija
859844912,12407           kilokalorija
1000000000           vatna ura
3599997120002,3           vatna sekunda
3,4121240703007E-6           quad
3414420868,4633           Btu (termokemicni)
3,5999971200023E+14           centijoule
35999971200023           decijoule
0           dekajoule
100000719,99942           dekavatna ura
3412,1348702921           dekatherm
3,5999971200023E-6           exajoule
3,5999971200023E+27           femtojoule
2,2469418024466E+22           gigaelectronvolt
3599,9971200023           gigajoule
1           gigavatna ura
8,2573493941205E+29           hartree
35999971200,023           hektojoule
10000791,999366           hektovatna ura
2,2469418024466E+28           kiloelektronvolt
2,2469418024466E+25           megaelektronvolt
3599997,1200023           megajoule
3,5999971200023E+18           mikrojoule