Pretvorbe merskih enot


1 gigavatna ura je enak(a):

Vrednost           Merska enota
3599997120002.3           joule
860050111959.91           kalorija (15C)
859844912124.07           kalorija (mednarodna)
860420911663.27           kalorija (termokemijska)
3412124070.3007           Btu
2.2469202024638E+31           elektronvolt
3.5999971200023E+19           erg
1000000           kilovatna ura
1000           megavatna ura
3599997.1200023           megajoule
3599997120.0023           kilojoule
859844.91212407           megakalorija
859844912.12407           kilokalorija
1000000000           vatna ura
3599997120002.3           vatna sekunda
3.4121240703007E-6           quad
3414420868.4633           Btu (termokemicni)
3.5999971200023E+14           centijoule
35999971200023           decijoule
0           dekajoule
100000719.99942           dekavatna ura
3412.1348702921           dekatherm
3.5999971200023E-6           exajoule
3.5999971200023E+27           femtojoule
2.2469418024466E+22           gigaelectronvolt
3599.9971200023           gigajoule
1           gigavatna ura
8.2573493941205E+29           hartree
35999971200.023           hektojoule
10000791.999366           hektovatna ura
2.2469418024466E+28           kiloelektronvolt
2.2469418024466E+25           megaelektronvolt
3599997.1200023           megajoule
3.5999971200023E+18           mikrojoule