Pretvorbe merskih enot


1 megavatna ura je enak(a):

Vrednost           Merska enota
3599997120,0023           joule
860050111,95991           kalorija (15C)
859844912,12407           kalorija (mednarodna)
860420911,66327           kalorija (termokemijska)
3412124,0703007           Btu
2,2469202024638E+28           elektronvolt
3,5999971200023E+16           erg
1000           kilovatna ura
1           megavatna ura
3599,9971200023           megajoule
3599997,1200023           kilojoule
859,84491212407           megakalorija
859844,91212407           kilokalorija
1000000           vatna ura
3599997120,0023           vatna sekunda
3,4121240703007E-9           quad
3414420,8684633           Btu (termokemicni)
359999712000,23           centijoule
35999971200,023           decijoule
0           dekajoule
100000,71999942           dekavatna ura
3,4121348702921           dekatherm
3,5999971200023E-9           exajoule
3,5999971200023E+24           femtojoule
2,2469418024466E+19           gigaelectronvolt
3,5999971200023           gigajoule
0,001           gigavatna ura
8,2573493941205E+26           hartree
35999971,200023           hektojoule
10000,791999366           hektovatna ura
2,2469418024466E+25           kiloelektronvolt
2,2469418024466E+22           megaelektronvolt
3599,9971200023           megajoule
3,5999971200023E+15           mikrojoule