Pretvorbe merskih enot


1 vatna ura je enak(a):

Vrednost           Merska enota
3599.9971200023           joule
860.05011195991           kalorija (15C)
859.84491212407           kalorija (mednarodna)
860.42091166327           kalorija (termokemijska)
3.4121240703007           Btu
2.2469202024638E+22           elektronvolt
35999971200.023           erg
0.001           kilovatna ura
1.0E-6           megavatna ura
0.0035999971200023           megajoule
3.5999971200023           kilojoule
0.00085984491212407           megakalorija
0.85984491212407           kilokalorija
1           vatna ura
3599.9971200023           vatna sekunda
3.4121240703007E-15           quad
3.4144208684633           Btu (termokemicni)
359999.71200023           centijoule
35999.971200023           decijoule
0           dekajoule
0.10000071999942           dekavatna ura
3.4121348702921E-6           dekatherm
3.5999971200023E-15           exajoule
3.5999971200023E+18           femtojoule
22469418024466           gigaelectronvolt
3.5999971200023E-6           gigajoule
1.0E-9           gigavatna ura
8.2573493941205E+20           hartree
35.999971200023           hektojoule
0.010000791999366           hektovatna ura
2.2469418024466E+19           kiloelektronvolt
2.2469418024466E+16           megaelektronvolt
0.0035999971200023           megajoule
3599997120.0023           mikrojoule