Pretvorbe merskih enot


1 vatna ura je enak(a):

Vrednost           Merska enota
3599,9971200023           joule
860,05011195991           kalorija (15C)
859,84491212407           kalorija (mednarodna)
860,42091166327           kalorija (termokemijska)
3,4121240703007           Btu
2,2469202024638E+22           elektronvolt
35999971200,023           erg
0,001           kilovatna ura
1,0E-6           megavatna ura
0,0035999971200023           megajoule
3,5999971200023           kilojoule
0,00085984491212407           megakalorija
0,85984491212407           kilokalorija
1           vatna ura
3599,9971200023           vatna sekunda
3,4121240703007E-15           quad
3,4144208684633           Btu (termokemicni)
359999,71200023           centijoule
35999,971200023           decijoule
0           dekajoule
0,10000071999942           dekavatna ura
3,4121348702921E-6           dekatherm
3,5999971200023E-15           exajoule
3,5999971200023E+18           femtojoule
22469418024466           gigaelectronvolt
3,5999971200023E-6           gigajoule
1,0E-9           gigavatna ura
8,2573493941205E+20           hartree
35,999971200023           hektojoule
0,010000791999366           hektovatna ura
2,2469418024466E+19           kiloelektronvolt
2,2469418024466E+16           megaelektronvolt
0,0035999971200023           megajoule
3599997120,0023           mikrojoule