Pretvorbe merskih enot


1 mg/m3 je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1.0E-9           kg/l
1.0E-9           g/cm3
1.0E-6           g/dm3
0.001           g/m3
1.0E-6           g/l
1.0E-9           g/ml
1.0E-12           kg/cm3
1.0E-9           kg/dm3
1.0E-6           kg/m3
1.0E-15           kg/mm3
1.0E-9           kg/l
1.0E-12           kg/ml
1.0E-6           mg/cm3
0.001           mg/dm3
1           mg/m3
0.001           mg/l
1.0E-6           mg/ml
9.98847E-7           funt/kubični čevelj
1.0E-15           tona/cm3
1.0E-12           tona/dm3
1.0E-9           tona/m3
1.0E-12           tona/l
1.0E-15           tona/ml