Pretvorbe merskih enot


1 čevelj/s je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,0003047999902464           km/s
0,3047999902464           m/s
1,097279964887           km/h
18,287999414784           m/min
0,0001893938747394           milja/s
0,68181929018178           milja/h
1           čevelj/s
0,59248546104047           morska milja/h
0,00091956633057388           mach
109727,9964887           cm/h
1828,7999414784           cm/min
43199,912217603           palec/h
26,334719157289           km/dan
0,018287999414784           km/min
26334,719157289           meter/dan
1097,279964887           m/h
16,363644676363           milja/dan
0,011363644676363           milja/min
304,7999902464           mm/s
1,0170078394557E-9           hitrost svetlobe (zrak)
1,0167030394655E-9           hitrost svetlobe (vakuum)
28800,0024384           jard/dan
1200,0006096           jard/h
20           jard/min
0,33333231733337           jard/s