Pretvorbe merskih enot


1 čevelj/s je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0.0003047999902464           km/s
0.3047999902464           m/s
1.097279964887           km/h
18.287999414784           m/min
0.0001893938747394           milja/s
0.68181929018178           milja/h
1           čevelj/s
0.59248546104047           morska milja/h
0.00091956633057388           mach
109727.9964887           cm/h
1828.7999414784           cm/min
43199.912217603           palec/h
26.334719157289           km/dan
0.018287999414784           km/min
26334.719157289           meter/dan
1097.279964887           m/h
16.363644676363           milja/dan
0.011363644676363           milja/min
304.7999902464           mm/s
1.0170078394557E-9           hitrost svetlobe (zrak)
1.0167030394655E-9           hitrost svetlobe (vakuum)
28800.0024384           jard/dan
1200.0006096           jard/h
20           jard/min
0.33333231733337           jard/s