Pretvorbe merskih enot


1 cm/min je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1.6666666666667E-7           km/s
0.00016666666666667           m/s
0.0006           km/h
0.01           m/min
1.0356183333333E-7           milja/s
0.00037282333333333           milja/h
0.00054680666666667           čevelj/s
0.000323975           morska milja/h
5.02825E-7           mach
60           cm/h
1           cm/min
23.622           palec/h
0.0144           km/dan
1.0E-5           km/min
14.4           meter/dan
0.6           m/h
0.00894775           milja/dan
6.2137166666667E-6           milja/min
0.16666666666667           mm/s
5.5610666666667E-13           hitrost svetlobe (zrak)
5.5594E-13           hitrost svetlobe (vakuum)
15.748033333333           jard/dan
0.65616833333333           jard/h
0.010936133333333           jard/min
0.00018226833333333           jard/s