Pretvorbe merskih enot


1 cm/min je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1,6666666666667E-7           km/s
0,00016666666666667           m/s
0,0006           km/h
0,01           m/min
1,0356183333333E-7           milja/s
0,00037282333333333           milja/h
0,00054680666666667           čevelj/s
0,000323975           morska milja/h
5,02825E-7           mach
60           cm/h
1           cm/min
23,622           palec/h
0,0144           km/dan
1,0E-5           km/min
14,4           meter/dan
0,6           m/h
0,00894775           milja/dan
6,2137166666667E-6           milja/min
0,16666666666667           mm/s
5,5610666666667E-13           hitrost svetlobe (zrak)
5,5594E-13           hitrost svetlobe (vakuum)
15,748033333333           jard/dan
0,65616833333333           jard/h
0,010936133333333           jard/min
0,00018226833333333           jard/s