Pretvorbe merskih enot


1 cm/h je enak(a):

Vrednost           Merska enota
2.7777777777778E-9           km/s
2.7777777777778E-6           m/s
1.0E-5           km/h
0.00016666666666667           m/min
1.7260305555556E-9           milja/s
6.2137222222222E-6           milja/h
9.1134444444444E-6           čevelj/s
5.3995833333333E-6           morska milja/h
8.3804166666667E-9           mach
1           cm/h
0.016666666666667           cm/min
0.3937           palec/h
0.00024           km/dan
1.6666666666667E-7           km/min
0.24           meter/dan
0.01           m/h
0.00014912916666667           milja/dan
1.0356194444444E-7           milja/min
0.0027777777777778           mm/s
9.2684444444444E-15           hitrost svetlobe (zrak)
9.2656666666667E-15           hitrost svetlobe (vakuum)
0.26246722222222           jard/dan
0.010936138888889           jard/h
0.00018226888888889           jard/min
3.0378055555556E-6           jard/s