Pretvorbe merskih enot


1 cm/h je enak(a):

Vrednost           Merska enota
2,7777777777778E-9           km/s
2,7777777777778E-6           m/s
1,0E-5           km/h
0,00016666666666667           m/min
1,7260305555556E-9           milja/s
6,2137222222222E-6           milja/h
9,1134444444444E-6           čevelj/s
5,3995833333333E-6           morska milja/h
8,3804166666667E-9           mach
1           cm/h
0,016666666666667           cm/min
0,3937           palec/h
0,00024           km/dan
1,6666666666667E-7           km/min
0,24           meter/dan
0,01           m/h
0,00014912916666667           milja/dan
1,0356194444444E-7           milja/min
0,0027777777777778           mm/s
9,2684444444444E-15           hitrost svetlobe (zrak)
9,2656666666667E-15           hitrost svetlobe (vakuum)
0,26246722222222           jard/dan
0,010936138888889           jard/h
0,00018226888888889           jard/min
3,0378055555556E-6           jard/s