Pretvorbe merskih enot


1 hitrost svetlobe (vakuum) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
299792.54355986           km/s
299792543.55986           m/s
1079253156.8155           km/h
17987552613.591           m/min
186282.39258433           milja/s
670617932.39079           milja/h
983571368.61292           čevelj/s
582751735.79883           morska milja/h
904459.11429291           mach
1.0792531568155E+14           cm/h
1798755261359.1           cm/min
42490196783826           palec/h
25902075763.572           km/dan
17987552.613591           km/min
25902075763572           meter/dan
1079253156815.5           m/h
16094812389.826           milja/dan
11176955.546762           milja/min
299792543559.86           mm/s
1.0002997925436           hitrost svetlobe (zrak)
1           hitrost svetlobe (vakuum)
28326857814392           jard/dan
1180286241920.6           jard/h
19671427372.258           jard/min
327856123.56249           jard/s