Pretvorbe merskih enot


1 hitrost svetlobe (vakuum) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
299792,54355986           km/s
299792543,55986           m/s
1079253156,8155           km/h
17987552613,591           m/min
186282,39258433           milja/s
670617932,39079           milja/h
983571368,61292           čevelj/s
582751735,79883           morska milja/h
904459,11429291           mach
1,0792531568155E+14           cm/h
1798755261359,1           cm/min
42490196783826           palec/h
25902075763,572           km/dan
17987552,613591           km/min
25902075763572           meter/dan
1079253156815,5           m/h
16094812389,826           milja/dan
11176955,546762           milja/min
299792543559,86           mm/s
1,0002997925436           hitrost svetlobe (zrak)
1           hitrost svetlobe (vakuum)
28326857814392           jard/dan
1180286241920,6           jard/h
19671427372,258           jard/min
327856123,56249           jard/s