Pretvorbe merskih enot


1 jard/dan je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1.0583332098611E-8           km/s
1.0583332098611E-5           m/s
3.8099995555001E-5           km/h
0.00063499992591668           m/min
6.5761756494462E-9           milja/s
2.3674278904667E-5           milja/h
3.4722219282408E-5           čevelj/s
2.0572410099885E-5           morska milja/h
3.1929383774905E-8           mach
3.8099995555001           cm/h
0.063499992591668           cm/min
1.4999968250004           palec/h
0.00091439989332001           km/dan
6.3499992591668E-7           km/min
0.91439989332001           meter/dan
0.038099995555001           m/h
0.00056818205871209           milja/dan
3.9457096230005E-7           milja/min
0.010583332098611           mm/s
3.531276921351E-14           hitrost svetlobe (zrak)
3.5302185881412E-14           hitrost svetlobe (vakuum)
1           jard/dan
0.041666684305554           jard/h
0.00069444438564816           jard/min
1.1574037816362E-5           jard/s