Pretvorbe merskih enot


1 jard/dan je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1,0583332098611E-8           km/s
1,0583332098611E-5           m/s
3,8099995555001E-5           km/h
0,00063499992591668           m/min
6,5761756494462E-9           milja/s
2,3674278904667E-5           milja/h
3,4722219282408E-5           čevelj/s
2,0572410099885E-5           morska milja/h
3,1929383774905E-8           mach
3,8099995555001           cm/h
0,063499992591668           cm/min
1,4999968250004           palec/h
0,00091439989332001           km/dan
6,3499992591668E-7           km/min
0,91439989332001           meter/dan
0,038099995555001           m/h
0,00056818205871209           milja/dan
3,9457096230005E-7           milja/min
0,010583332098611           mm/s
3,531276921351E-14           hitrost svetlobe (zrak)
3,5302185881412E-14           hitrost svetlobe (vakuum)
1           jard/dan
0,041666684305554           jard/h
0,00069444438564816           jard/min
1,1574037816362E-5           jard/s