Pretvorbe merskih enot


1 jard/h je enak(a):

Vrednost           Merska enota
2.5399986284007E-7           km/s
0.00025399986284007           m/s
0.00091439950622427           km/h
0.015239991770404           m/min
1.578281487728E-7           milja/s
0.00056818245318148           milja/h
0.00083333291000023           čevelj/s
0.00049373763338168           morska milja/h
7.6630488619536E-7           mach
91.439950622427           cm/h
1.5239991770404           cm/min
35.999908560049           palec/h
0.021945588149382           km/dan
1.5239991770404E-5           km/min
21.945588149382           meter/dan
0.91439950622427           m/h
0.013636363636364           milja/dan
9.4696990863625E-6           milja/min
0.25399986284007           mm/s
8.475061023467E-13           hitrost svetlobe (zrak)
8.4725210248386E-13           hitrost svetlobe (vakuum)
23.999989840005           jard/dan
1           jard/h
0.016666658200005           jard/min
0.00027777679000053           jard/s