Pretvorbe merskih enot


1 jard/h je enak(a):

Vrednost           Merska enota
2,5399986284007E-7           km/s
0,00025399986284007           m/s
0,00091439950622427           km/h
0,015239991770404           m/min
1,578281487728E-7           milja/s
0,00056818245318148           milja/h
0,00083333291000023           čevelj/s
0,00049373763338168           morska milja/h
7,6630488619536E-7           mach
91,439950622427           cm/h
1,5239991770404           cm/min
35,999908560049           palec/h
0,021945588149382           km/dan
1,5239991770404E-5           km/min
21,945588149382           meter/dan
0,91439950622427           m/h
0,013636363636364           milja/dan
9,4696990863625E-6           milja/min
0,25399986284007           mm/s
8,475061023467E-13           hitrost svetlobe (zrak)
8,4725210248386E-13           hitrost svetlobe (vakuum)
23,999989840005           jard/dan
1           jard/h
0,016666658200005           jard/min
0,00027777679000053           jard/s