Pretvorbe merskih enot


1 jard/min je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1.523999951232E-5           km/s
0.01523999951232           m/s
0.054863998244352           km/h
0.9143999707392           m/min
9.4696937369698E-6           milja/s
0.034090964509089           milja/h
0.05           čevelj/s
0.029624273052023           morska milja/h
4.5978316528694E-5           mach
5486.3998244352           cm/h
91.43999707392           cm/min
2159.9956108801           palec/h
1.3167359578644           km/dan
0.0009143999707392           km/min
1316.7359578644           meter/dan
54.863998244352           m/h
0.81818223381817           milja/dan
0.00056818223381817           milja/min
15.23999951232           mm/s
5.0850391972787E-11           hitrost svetlobe (zrak)
5.0835151973275E-11           hitrost svetlobe (vakuum)
1440.00012192           jard/dan
60.000030479999           jard/h
1           jard/min
0.016666615866668           jard/s