Pretvorbe merskih enot


1 jard/min je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1,523999951232E-5           km/s
0,01523999951232           m/s
0,054863998244352           km/h
0,9143999707392           m/min
9,4696937369698E-6           milja/s
0,034090964509089           milja/h
0,05           čevelj/s
0,029624273052023           morska milja/h
4,5978316528694E-5           mach
5486,3998244352           cm/h
91,43999707392           cm/min
2159,9956108801           palec/h
1,3167359578644           km/dan
0,0009143999707392           km/min
1316,7359578644           meter/dan
54,863998244352           m/h
0,81818223381817           milja/dan
0,00056818223381817           milja/min
15,23999951232           mm/s
5,0850391972787E-11           hitrost svetlobe (zrak)
5,0835151973275E-11           hitrost svetlobe (vakuum)
1440,00012192           jard/dan
60,000030479999           jard/h
1           jard/min
0,016666615866668           jard/s