Pretvorbe merskih enot


1 jard/s je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0.00091440275783872           km/s
0.91440275783872           m/s
3.2918499282194           km/h
54.864165470323           m/min
0.000568183356041           milja/s
2.0454641051197           milja/h
3.0000091440276           čevelj/s
1.7774618008248           morska milja/h
0.0027587074002615           mach
329184.99282194           cm/h
5486.4165470323           cm/min
129600.131674           palec/h
79.004398277265           km/dan
0.054864165470323           km/min
79004.398277265           meter/dan
3291.8499282194           m/h
49.091083658708           milja/dan
0.03409103793857           milja/min
914.40275783872           mm/s
3.051032817915E-9           hitrost svetlobe (zrak)
3.0501184151571E-9           hitrost svetlobe (vakuum)
86400.270663216           jard/dan
3600.0128016386           jard/h
60.000182880552           jard/min
1           jard/s