Pretvorbe merskih enot


1 jard/s je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,00091440275783872           km/s
0,91440275783872           m/s
3,2918499282194           km/h
54,864165470323           m/min
0,000568183356041           milja/s
2,0454641051197           milja/h
3,0000091440276           čevelj/s
1,7774618008248           morska milja/h
0,0027587074002615           mach
329184,99282194           cm/h
5486,4165470323           cm/min
129600,131674           palec/h
79,004398277265           km/dan
0,054864165470323           km/min
79004,398277265           meter/dan
3291,8499282194           m/h
49,091083658708           milja/dan
0,03409103793857           milja/min
914,40275783872           mm/s
3,051032817915E-9           hitrost svetlobe (zrak)
3,0501184151571E-9           hitrost svetlobe (vakuum)
86400,270663216           jard/dan
3600,0128016386           jard/h
60,000182880552           jard/min
1           jard/s