Pretvorbe merskih enot


1 km/h je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0.00027777777777778           km/s
0.27777777777778           m/s
1           km/h
16.666666666667           m/min
0.00017260305555556           milja/s
0.62137222222222           milja/h
0.91134444444444           čevelj/s
0.53995833333333           morska milja/h
0.00083804166666667           mach
100000           cm/h
1666.6666666667           cm/min
39370           palec/h
24           km/dan
0.016666666666667           km/min
24000           meter/dan
1000           m/h
14.912916666667           milja/dan
0.010356194444444           milja/min
277.77777777778           mm/s
9.2684444444444E-10           hitrost svetlobe (zrak)
9.2656666666667E-10           hitrost svetlobe (vakuum)
26246.722222222           jard/dan
1093.6138888889           jard/h
18.226888888889           jard/min
0.30378055555556           jard/s