Pretvorbe merskih enot


1 km/h je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,00027777777777778           km/s
0,27777777777778           m/s
1           km/h
16,666666666667           m/min
0,00017260305555556           milja/s
0,62137222222222           milja/h
0,91134444444444           čevelj/s
0,53995833333333           morska milja/h
0,00083804166666667           mach
100000           cm/h
1666,6666666667           cm/min
39370           palec/h
24           km/dan
0,016666666666667           km/min
24000           meter/dan
1000           m/h
14,912916666667           milja/dan
0,010356194444444           milja/min
277,77777777778           mm/s
9,2684444444444E-10           hitrost svetlobe (zrak)
9,2656666666667E-10           hitrost svetlobe (vakuum)
26246,722222222           jard/dan
1093,6138888889           jard/h
18,226888888889           jard/min
0,30378055555556           jard/s