Pretvorbe merskih enot


1 km/dan je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1,1574074074074E-5           km/s
0,011574074074074           m/s
0,041666666666667           km/h
0,69444444444444           m/min
7,1917939814815E-6           milja/s
0,025890509259259           milja/h
0,037972685185185           čevelj/s
0,022498263888889           morska milja/h
3,4918402777778E-5           mach
4166,6666666667           cm/h
69,444444444444           cm/min
1640,4166666667           palec/h
1           km/dan
0,00069444444444444           km/min
1000           meter/dan
41,666666666667           m/h
0,62137152777778           milja/dan
0,00043150810185185           milja/min
11,574074074074           mm/s
3,8618518518519E-11           hitrost svetlobe (zrak)
3,8606944444444E-11           hitrost svetlobe (vakuum)
1093,6134259259           jard/dan
45,56724537037           jard/h
0,7594537037037           jard/min
0,012657523148148           jard/s