Pretvorbe merskih enot


1 km/min je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,016666666666667           km/s
16,666666666667           m/s
60           km/h
1000           m/min
0,010356183333333           milja/s
37,282333333333           milja/h
54,680666666667           čevelj/s
32,3975           morska milja/h
0,0502825           mach
6000000           cm/h
100000           cm/min
2362200           palec/h
1440           km/dan
1           km/min
1440000           meter/dan
60000           m/h
894,775           milja/dan
0,62137166666667           milja/min
16666,666666667           mm/s
5,5610666666667E-8           hitrost svetlobe (zrak)
5,5594E-8           hitrost svetlobe (vakuum)
1574803,3333333           jard/dan
65616,833333333           jard/h
1093,6133333333           jard/min
18,226833333333           jard/s