Pretvorbe merskih enot


1 km/min je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0.016666666666667           km/s
16.666666666667           m/s
60           km/h
1000           m/min
0.010356183333333           milja/s
37.282333333333           milja/h
54.680666666667           čevelj/s
32.3975           morska milja/h
0.0502825           mach
6000000           cm/h
100000           cm/min
2362200           palec/h
1440           km/dan
1           km/min
1440000           meter/dan
60000           m/h
894.775           milja/dan
0.62137166666667           milja/min
16666.666666667           mm/s
5.5610666666667E-8           hitrost svetlobe (zrak)
5.5594E-8           hitrost svetlobe (vakuum)
1574803.3333333           jard/dan
65616.833333333           jard/h
1093.6133333333           jard/min
18.226833333333           jard/s