Pretvorbe merskih enot


1 km/s je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1           km/s
1000           m/s
3600           km/h
60000           m/min
0.621371           milja/s
2236.94           milja/h
3280.84           čevelj/s
1943.85           morska milja/h
3.01695           mach
360000000           cm/h
6000000           cm/min
141732000           palec/h
86400           km/dan
60           km/min
86400000           meter/dan
3600000           m/h
53686.5           milja/dan
37.2823           milja/min
1000000           mm/s
3.33664E-6           hitrost svetlobe (zrak)
3.33564E-6           hitrost svetlobe (vakuum)
94488200           jard/dan
3937010           jard/h
65616.8           jard/min
1093.61           jard/s