Pretvorbe merskih enot


1 mach je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0.3314605810504           km/s
331.4605810504           m/s
1193.2580917814           km/h
19887.634863024           m/min
0.20595999270787           milja/s
741.45743217488           milja/h
1087.4691327334           čevelj/s
644.30965047482           morska milja/h
1           mach
119325809.17814           cm/h
1988763.4863024           cm/min
46978571.073435           palec/h
28638.194202754           km/dan
19.887634863024           km/min
28638194.202754           meter/dan
1193258.0917814           m/h
17794.958484562           milja/dan
12.357612820895           milja/min
331460.5810504           mm/s
1.105964633156E-6           hitrost svetlobe (zrak)
1.105633172575E-6           hitrost svetlobe (vakuum)
31319113.674406           jard/dan
1304963.6222012           jard/h
21749.382654668           jard/min
362.48860604253           jard/s