Pretvorbe merskih enot


1 mach je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,3314605810504           km/s
331,4605810504           m/s
1193,2580917814           km/h
19887,634863024           m/min
0,20595999270787           milja/s
741,45743217488           milja/h
1087,4691327334           čevelj/s
644,30965047482           morska milja/h
1           mach
119325809,17814           cm/h
1988763,4863024           cm/min
46978571,073435           palec/h
28638,194202754           km/dan
19,887634863024           km/min
28638194,202754           meter/dan
1193258,0917814           m/h
17794,958484562           milja/dan
12,357612820895           milja/min
331460,5810504           mm/s
1,105964633156E-6           hitrost svetlobe (zrak)
1,105633172575E-6           hitrost svetlobe (vakuum)
31319113,674406           jard/dan
1304963,6222012           jard/h
21749,382654668           jard/min
362,48860604253           jard/s