Pretvorbe merskih enot


1 milja/h je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,00044703925898772           km/s
0,44703925898772           m/s
1,6093413323558           km/h
26,822355539263           m/min
0,00027777723139646           milja/s
1           milja/h
1,4666642824573           čevelj/s
0,86897726358329           morska milja/h
0,001348695092403           mach
160934,13323558           cm/h
2682,2355539263           cm/min
63359,768254848           palec/h
38,624191976539           km/dan
0,026822355539263           km/min
38624,191976539           meter/dan
1609,3413323558           m/h
23,999973177644           milja/dan
0,016666651765358           milja/min
447,03925898772           mm/s
1,4916090731088E-9           hitrost svetlobe (zrak)
1,4911620338498E-9           hitrost svetlobe (vakuum)
42239,934911084           jard/dan
1759,9980330273           jard/h
29,333285649146           jard/min
0,48888660402157           jard/s