Pretvorbe merskih enot


1 milja/dan je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1,8626656608272E-5           km/s
0,018626656608272           m/s
0,06705596378978           km/h
1,1175993964963           m/min
1,1574064243339E-5           milja/s
0,041666713233308           milja/h
0,061111080066683           čevelj/s
0,03620742644799           morska milja/h
5,6195691654327E-5           mach
6705,596378978           cm/h
111,75993964963           cm/min
2639,9932944036           palec/h
1,6093431309547           km/dan
0,0011175993964963           km/min
1609,3431309547           meter/dan
67,05596378978           m/h
1           milja/dan
0,00069444459966658           milja/min
18,626656608272           mm/s
6,2150447505425E-11           hitrost svetlobe (zrak)
6,2131820848817E-11           hitrost svetlobe (vakuum)
1759,9992549337           jard/dan
73,333333333333           jard/h
1,2222216013337           jard/min
0,020370297933372           jard/s