Pretvorbe merskih enot


1 milja/min je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,026822379520577           km/s
26,822379520577           m/s
96,560566274076           km/h
1609,3427712346           m/min
0,01666664878508           milja/s
60,000053644759           milja/h
87,999935626289           čevelj/s
52,138682431073           morska milja/h
0,080921777894604           mach
9656056,6274076           cm/h
160934,27712346           cm/min
3801589,4942104           palec/h
2317,4535905778           km/dan
1,6093427712346           km/min
2317453,5905778           meter/dan
96560,566274076           m/h
1439,9996781314           milja/dan
1           milja/min
26822,379520577           mm/s
8,9496624403537E-8           hitrost svetlobe (zrak)
8,9469802024017E-8           hitrost svetlobe (vakuum)
2534398,3606162           jard/dan
105599,97639631           jard/h
1759,9987125258           jard/min
29,333222467498           jard/s