Pretvorbe merskih enot


1 m/min je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1,6666666666667E-5           km/s
0,016666666666667           m/s
0,06           km/h
1           m/min
1,0356183333333E-5           milja/s
0,037282333333333           milja/h
0,054680666666667           čevelj/s
0,0323975           morska milja/h
5,02825E-5           mach
6000           cm/h
100           cm/min
2362,2           palec/h
1,44           km/dan
0,001           km/min
1440           meter/dan
60           m/h
0,894775           milja/dan
0,00062137166666667           milja/min
16,666666666667           mm/s
5,5610666666667E-11           hitrost svetlobe (zrak)
5,5594E-11           hitrost svetlobe (vakuum)
1574,8033333333           jard/dan
65,616833333333           jard/h
1,0936133333333           jard/min
0,018226833333333           jard/s