Pretvorbe merskih enot


1 m/min je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1.6666666666667E-5           km/s
0.016666666666667           m/s
0.06           km/h
1           m/min
1.0356183333333E-5           milja/s
0.037282333333333           milja/h
0.054680666666667           čevelj/s
0.0323975           morska milja/h
5.02825E-5           mach
6000           cm/h
100           cm/min
2362.2           palec/h
1.44           km/dan
0.001           km/min
1440           meter/dan
60           m/h
0.894775           milja/dan
0.00062137166666667           milja/min
16.666666666667           mm/s
5.5610666666667E-11           hitrost svetlobe (zrak)
5.5594E-11           hitrost svetlobe (vakuum)
1574.8033333333           jard/dan
65.616833333333           jard/h
1.0936133333333           jard/min
0.018226833333333           jard/s