Pretvorbe merskih enot


1 m/h je enak(a):

Vrednost           Merska enota
2,7777777777778E-7           km/s
0,00027777777777778           m/s
0,001           km/h
0,016666666666667           m/min
1,7260305555556E-7           milja/s
0,00062137222222222           milja/h
0,00091134444444444           čevelj/s
0,00053995833333333           morska milja/h
8,3804166666667E-7           mach
100           cm/h
1,6666666666667           cm/min
39,37           palec/h
0,024           km/dan
1,6666666666667E-5           km/min
24           meter/dan
1           m/h
0,014912916666667           milja/dan
1,0356194444444E-5           milja/min
0,27777777777778           mm/s
9,2684444444444E-13           hitrost svetlobe (zrak)
9,2656666666667E-13           hitrost svetlobe (vakuum)
26,246722222222           jard/dan
1,0936138888889           jard/h
0,018226888888889           jard/min
0,00030378055555556           jard/s