Pretvorbe merskih enot


1 morska milja/h je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0.00051444298685598           km/s
0.51444298685598           m/s
1.8519947526815           km/h
30.866579211359           m/min
0.00031965995318569           milja/s
1.1507780950176           milja/h
1.6878051289966           čevelj/s
1           morska milja/h
0.0015520487691952           mach
185199.47526815           cm/h
3086.6579211359           cm/min
72913.033413072           palec/h
44.447874064357           km/dan
0.030866579211359           km/min
44447.874064357           meter/dan
1851.9947526815           m/h
27.618643413844           milja/dan
0.019179617768861           milja/min
514.44298685598           mm/s
1.7165110476631E-9           hitrost svetlobe (zrak)
1.7159966046763E-9           hitrost svetlobe (vakuum)
48608.791830645           jard/dan
2025.3671836819           jard/h
33.756102579932           jard/min
0.56259999485557           jard/s