Pretvorbe merskih enot


1 morska milja/h je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,00051444298685598           km/s
0,51444298685598           m/s
1,8519947526815           km/h
30,866579211359           m/min
0,00031965995318569           milja/s
1,1507780950176           milja/h
1,6878051289966           čevelj/s
1           morska milja/h
0,0015520487691952           mach
185199,47526815           cm/h
3086,6579211359           cm/min
72913,033413072           palec/h
44,447874064357           km/dan
0,030866579211359           km/min
44447,874064357           meter/dan
1851,9947526815           m/h
27,618643413844           milja/dan
0,019179617768861           milja/min
514,44298685598           mm/s
1,7165110476631E-9           hitrost svetlobe (zrak)
1,7159966046763E-9           hitrost svetlobe (vakuum)
48608,791830645           jard/dan
2025,3671836819           jard/h
33,756102579932           jard/min
0,56259999485557           jard/s