Pretvorbe merskih enot


1 palec/h je enak(a):

Vrednost           Merska enota
7,0555696666949E-9           km/s
7,0555696666949E-6           m/s
2,5400050800102E-5           km/h
0,00042333418000169           m/min
4,3841263793639E-9           milja/s
1,5782886010216E-5           milja/h
2,3148195185279E-5           čevelj/s
1,3714969096605E-5           morska milja/h
2,1286300905935E-8           mach
2,5400050800102           cm/h
0,042333418000169           cm/min
1           palec/h
0,00060960121920244           km/dan
4,2333418000169E-7           km/min
0,60960121920244           meter/dan
0,025400050800102           m/h
0,00037878884091102           milja/dan
2,6304786498462E-7           milja/min
0,0070555696666949           mm/s
2,3541895972681E-14           hitrost svetlobe (zrak)
2,3534840403014E-14           hitrost svetlobe (vakuum)
0,6666680777806           jard/dan
0,027777848333474           jard/h
0,00046296390370559           jard/min
7,7160415431942E-6           jard/s