Pretvorbe merskih enot


1 palec/h je enak(a):

Vrednost           Merska enota
7.0555696666949E-9           km/s
7.0555696666949E-6           m/s
2.5400050800102E-5           km/h
0.00042333418000169           m/min
4.3841263793639E-9           milja/s
1.5782886010216E-5           milja/h
2.3148195185279E-5           čevelj/s
1.3714969096605E-5           morska milja/h
2.1286300905935E-8           mach
2.5400050800102           cm/h
0.042333418000169           cm/min
1           palec/h
0.00060960121920244           km/dan
4.2333418000169E-7           km/min
0.60960121920244           meter/dan
0.025400050800102           m/h
0.00037878884091102           milja/dan
2.6304786498462E-7           milja/min
0.0070555696666949           mm/s
2.3541895972681E-14           hitrost svetlobe (zrak)
2.3534840403014E-14           hitrost svetlobe (vakuum)
0.6666680777806           jard/dan
0.027777848333474           jard/h
0.00046296390370559           jard/min
7.7160415431942E-6           jard/s