Pretvorbe merskih enot


1 carga (mehiška) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
375,09204996318           funt (troy)
308,64667654133           funt
139999,94400002           gram
139,99994400002           kilogram
139999944,00002           miligram
139999944000,02           mikrogram
4501,0961995615           oz (troy)
0,13999994400002           tona
4938,3580246568           unča
9,5302161879135           arroba (Portugalska)
9333,3342666663           thai (tajska)
699999,72000011           karat (mednarodni)
699999,72000011           karat (metricni)
540132,38394705           karat (britanski)
1           carga (mehiška)
1,1199995520002           carga (kolumbijska)
0,86956485217406           carga (kostariška)
279,99988800004           catty (Kitajska)
233,33370666652           catty (Japonska, Tajska)
3,0864667654133           cental
13999994,400002           centigram
2,7999988800004           centner (Nemcija)
2,7999988800004           centner (Danska)
279,99988800004           chin (Kitajska)
37333,365066654           chin (Kambodža)
37036,985185206           chin (Hong Kong)
44,094522362191           clove
127272,68909092           denaro (Italija)
109803,91607843           denier (Francija)
36842,105263158           drachme
79013,588394565           dram
1,536877385249E+32           masa elektrona
1,3999994400002E-13           exagram
1,3999994400002E+20           femtogram
0,00013999994400002           gigagram
1,3999994400002E-10           gigatona
2160535,1357859           grain
170731,33170747           gran (Nemcija)
2854234,8583061           grano (Italija)
2799998,8800004           grano (Španija)
36610,82535567           gros (Francija)
14,27607428957           hyl