Pretvorbe merskih enot


1 gros (Francija) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,010245386339128           funt (troy)
0,0084304757825824           funt
3,8240040381483           gram
0,0038240040381483           kilogram
3824,0040381483           miligram
3824004,0381483           mikrogram
0,12294440662929           oz (troy)
3,8240040381483E-6           tona
0,13488791844164           unča
0,00026031142688887           arroba (Portugalska)
0,25493373001002           thai (tajska)
19,120020190741           karat (mednarodni)
19,120020190741           karat (metricni)
14,753351739539           karat (britanski)
2,7314325483928E-5           carga (mehiška)
3,0592032305186E-5           carga (kolumbijska)
2,3751577401666E-5           carga (kostariška)
0,0076480080762965           catty (Kitajska)
0,0063733528102606           catty (Japonska, Tajska)
8,4304757825824E-5           cental
382,40040381483           centigram
7,6480080762965E-5           centner (Nemcija)
7,6480080762965E-5           centner (Danska)
0,0076480080762965           chin (Kitajska)
1,0197356848409           chin (Kambodža)
1,0116402682921           chin (Hong Kong)
0,0012044121358592           clove
3,4763676550442           denaro (Italija)
2,9992199031762           denier (Francija)
1,006317254671           drachme
2,1582028710622           dram
4,197876912958E+27           masa elektrona
3,824004038148E-18           exagram
3,8240040381483E+15           femtogram
3,8240040381483E-9           gigagram
3,8240040381483E-15           gigatona
59,013559918319           grain
4,6634111645622           gran (Nemcija)
77,961499927344           grano (Italija)
76,480080762965           grano (Španija)
1           gros (Francija)
0,00038994133977805           hyl