Pretvorbe merskih enot


1 alen (Danska) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,68645801948378           jard (yard)
0,00062769910615647           kilometer
0,62769910615647           meter
627699,10615647           mikrometer
627,69910615647           milimeter
0,00039003402129155           milja
627699106,15647           nanometer
24,712576579291           palec (inch)
0,00033893052626293           morska milja
0,00011297705132068           stara morska milja (liga)
6,2769910615647           decimeter
62,769910615647           centimeter
6276991061,5647           angstrom
0,00015982976800241           ri (japonska mera)
0,00033893052626293           kairi (japonska mera)
0,0057538666264939           cho (japonska mera)
0,20713944963342           jyo (japonska mera)
0,34523199758964           ken (japonska mera)
2,0713944963342           shyaku (japonska mera)
20,713944963342           sun (japonska mera)
26,15415034649           mon (japonska mera)
4,818E-27           rdeci premik
2,0342347092498E-17           parsec
6,6349050918952E-17           svetlobno leto
4,1959111680225E-12           astronomska enota, au
3,4896304107663E-11           svetlobna minuta
2,0937782464598E-9           svetlobna sekunda
1           alen (Danska)
0,01073516119313           arpent (Kanada)
0,88258888219343           arshin (Rusija)
11861755548,86           bohr
0,36216167018178           braza (Argentina)
0,3754180476047           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,0028602490710053           cable (ZDA)
0,003432302651401           cable (Velika Britanija)
1,993578638144           cape foot
23,921487395802           cape inch
0,16614567640856           caperood
0,031202734257306           Gunters chain
0,0048321720899869           cuadra (Argentina)
0,0050059756954906           cuadra (Cile)
0,0078462388269559           cuadra (kolumbija)
0,0074726323189716           cuadra (Ekvador)
0,0072432082956714           cuadra (Paragvaj)
0,00730729637441           cuadra (Urugvaj)