Pretvorbe merskih enot


1 arpent (Kanada) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
63,944826457105           jard (yard)
0,058471325661895           kilometer
58,471325661895           meter
58471325,661895           mikrometer
58471,325661895           milimeter
0,036332386097858           milja
58471325661,895           nanometer
2302,0219384414           palec (inch)
0,03157200159042           morska milja
0,010524020020582           stara morska milja (liga)
584,71325661895           decimeter
5847,1325661895           centimeter
584713256618,95           angstrom
0,014888436710637           ri (japonska mera)
0,03157200159042           kairi (japonska mera)
0,53598325381233           cho (japonska mera)
19,295420525774           jyo (japonska mera)
32,15899522874           ken (japonska mera)
192,95420525774           shyaku (japonska mera)
1929,5420525774           sun (japonska mera)
2436,3071849565           mon (japonska mera)
4,48822E-25           rdeci premik
1,8949270277856E-15           parsec
6,1805360651137E-15           svetlobno leto
3,9085683880625E-10           astronomska enota, au
3,2506548788474E-9           svetlobna minuta
1,9503929273084E-7           svetlobna sekunda
93,151838338479           alen (Danska)
1           arpent (Kanada)
82,214776873421           arshin (Rusija)
1104944335298           bohr
33,736025353167           braza (Argentina)
34,97088127982           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,26643745907007           cable (ZDA)
0,31972530171204           cable (Velika Britanija)
185,70551501544           cape foot
2228,3305267097           cape inch
15,476775189447           caperood
2,9065920572551           Gunters chain
0,45012571335017           cuadra (Argentina)
0,4663158387127           cuadra (Cile)
0,73089157077369           cuadra (kolumbija)
0,69608943773973           cuadra (Ekvador)
0,67471816821031           cuadra (Paragvaj)
0,68068809056039           cuadra (Urugvaj)