Pretvorbe merskih enot


1 arshin (Rusija) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,77777777777778           jard (yard)
0,00071120214498567           kilometer
0,71120214498567           meter
711202,14498567           mikrometer
711,20214498567           milimeter
0,00044192038803189           milja
711202144,98567           nanometer
28,0000995683           palec (inch)
0,00038401857660003           morska milja
0,00012800642926739           stara morska milja (liga)
7,1120214498567           decimeter
71,120214498567           centimeter
7112021449,8567           angstrom
0,00018109197977341           ri (japonska mera)
0,00038401857660003           kairi (japonska mera)
0,0065193055822256           cho (japonska mera)
0,23469528544098           jyo (japonska mera)
0,39115833493354           ken (japonska mera)
2,3469528544098           shyaku (japonska mera)
23,469528544098           sun (japonska mera)
29,633446414474           mon (japonska mera)
5,459E-27           rdeci premik
2,3048496874267E-17           parsec
7,5175489129275E-17           svetlobno leto
4,7540947463498E-12           astronomska enota, au
3,9538572048333E-11           svetlobna minuta
2,3723143229E-9           svetlobna sekunda
1,1330303612196           alen (Danska)
0,012163263564403           arpent (Kanada)
1           arshin (Rusija)
13439729174,223           bohr
0,41034016798595           braza (Argentina)
0,4253600460859           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,0032407490380991           cable (ZDA)
0,0038889031129318           cable (Velika Britanija)
2,2587851244959           cape foot
27,103771504975           cape inch
0,18824809575626           caperood
0,035353645266594           Gunters chain
0,005474997688593           cuadra (Argentina)
0,0056719224505181           cuadra (Cile)
0,0088900268123209           cuadra (kolumbija)
0,0084667192956254           cuadra (Ekvador)
0,0082067749116331           cuadra (Paragvaj)
0,0082793886506362           cuadra (Urugvaj)