Pretvorbe merskih enot


1 astronomska enota, au je enak(a):

Vrednost           Merska enota
163601656945,3           jard (yard)
149597806,29777           kilometer
149597806297,77           meter
1,4959780629777E+17           mikrometer
1,4959780629777E+14           milimeter
92955738,497051           milja
1,4959780629777E+20           nanometer
5889680593723,8           palec (inch)
80776382,695124           morska milja
26925510,76431           stara morska milja (liga)
1495978062977,7           decimeter
14959780629777           centimeter
1,4959780629777E+21           angstrom
38091790,221988           ri (japonska mera)
80776382,695124           kairi (japonska mera)
1371303251,2091           cho (japonska mera)
49366976882,651           jyo (japonska mera)
82278195072,547           ken (japonska mera)
493669768826,51           shyaku (japonska mera)
4936697688265,1           sun (japonska mera)
6233246915667,2           mon (japonska mera)
1,1483022892952E-15           rdeci premik
4,8481357869368E-6           parsec
1,5812787321287E-5           svetlobno leto
1           astronomska enota, au
8,3167404433181           svetlobna minuta
499,00442659909           svetlobna sekunda
238327257169,1           alen (Danska)
2558481522,427           arpent (Kanada)
210344987501,1           arshin (Rusija)
2,8269796651702E+21           bohr
86312997506,205           braza (Argentina)
89472353577,407           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
681675315,91317           cable (ZDA)
818011276,68264           cable (Velika Britanija)
475124128779,78           cape foot
5701142478446,7           cape inch
39597043348,956           caperood
7436462071,7202           Gunters chain
1151638320,3757           cuadra (Argentina)
1193060456,9615           cuadra (Cile)
1869972578,7221           cuadra (kolumbija)
1780931964,4137           cuadra (Ekvador)
1726253966,2118           cuadra (Paragvaj)
1741527902,2348           cuadra (Urugvaj)