Pretvorbe merskih enot


1 braza (Argentina) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1,8954463600171           jard (yard)
0,001733201378935           kilometer
1,733201378935           meter
1733201,378935           mikrometer
1733,201378935           milimeter
0,0010769610740302           milja
1733201378,935           nanometer
68,23631160881           palec (inch)
0,00093585421696561           morska milja
0,000311951983389           stara morska milja (liga)
17,33201378935           decimeter
173,3201378935           centimeter
17332013789,35           angstrom
0,00044132160071547           ri (japonska mera)
0,00093585421696561           kairi (japonska mera)
0,015887563760146           cho (japonska mera)
0,5719529886458           jyo (japonska mera)
0,95325382560874           ken (japonska mera)
5,719529886458           shyaku (japonska mera)
57,19529886458           sun (japonska mera)
72,216781895672           mon (japonska mera)
1,3304E-26           rdeci premik
5,616924364825E-17           parsec
1,8320285215619E-16           svetlobno leto
1,1585740605615E-11           astronomska enota, au
9,6355597460513E-11           svetlobna minuta
5,7813358476308E-9           svetlobna sekunda
2,761197780809           alen (Danska)
0,029641903263098           arpent (Kanada)
2,4370024628792           arshin (Rusija)
32752653098,011           bohr
1           braza (Argentina)
1,0366034799217           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,0078977133874208           cable (ZDA)
0,0094772664641132           cable (Velika Britanija)
5,5046649115114           cape foot
66,051957910938           cape inch
0,45876107299031           caperood
0,086156920586446           Gunters chain
0,013342582851359           cuadra (Argentina)
0,013822488981172           cuadra (Cile)
0,021665017236688           cuadra (kolumbija)
0,020633415775946           cuadra (Ekvador)
0,019999930671945           cuadra (Paragvaj)
0,020176890532734           cuadra (Urugvaj)