Pretvorbe merskih enot


1 braza (Španija) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1,8285163003314           jard (yard)
0,0016720003477761           kilometer
1,6720003477761           meter
1672000,3477761           mikrometer
1672,0003477761           milimeter
0,001038932528098           milja
1672000347,7761           nanometer
65,826820891979           palec (inch)
0,00090280829178412           morska milja
0,00030093665459482           stara morska milja (liga)
16,720003477761           decimeter
167,20003477761           centimeter
16720003477,761           angstrom
0,00042573810455353           ri (japonska mera)
0,00090280829178412           kairi (japonska mera)
0,015326558387924           cho (japonska mera)
0,55175677076541           jyo (japonska mera)
0,91959350327545           ken (japonska mera)
5,5175677076541           shyaku (japonska mera)
55,175677076541           sun (japonska mera)
69,666736890681           mon (japonska mera)
1,2834E-26           rdeci premik
5,4185852870657E-17           parsec
1,7673378076063E-16           svetlobno leto
1,117663680474E-11           astronomska enota, au
9,2953187334263E-11           svetlobna minuta
5,5771912400558E-9           svetlobna sekunda
2,663697194049           alen (Danska)
0,028595218747806           arpent (Kanada)
2,3509495289975           arshin (Rusija)
31596124971,994           bohr
0,96468902465532           braza (Argentina)
1           braza (Španija)
0           braza (Kolumbija)
0,0076188374247182           cable (ZDA)
0,0091426149416639           cable (Velika Britanija)
5,3102898245403           cape foot
63,719598853677           cape inch
0,44256177205285           caperood
0,083114635687844           Gunters chain
0,01287144323726           cuadra (Argentina)
0,013334403413556           cuadra (Cile)
0,020900004347201           cuadra (kolumbija)
0,019904829740205           cuadra (Ekvador)
0,019293713613092           cuadra (Paragvaj)
0,0194644248486           cuadra (Urugvaj)