Pretvorbe merskih enot


1 cable (Velika Britanija) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
199,99926848047           jard (yard)
0,18287988266427           kilometer
182,87988266427           meter
182879882,66427           mikrometer
182879,88266427           milimeter
0,11363625557098           milja
182879882664,27           nanometer
7199,9992684805           palec (inch)
0,09874727280375           morska milja
0,032915818561211           stara morska milja (liga)
1828,7988266427           decimeter
18287,988266427           centimeter
1828798826642,7           angstrom
0,046566338763037           ri (japonska mera)
0,09874727280375           kairi (japonska mera)
1,6763867324303           cho (japonska mera)
60,349995519443           jyo (japonska mera)
100,58320394582           ken (japonska mera)
603,49995519443           shyaku (japonska mera)
6034,9995519443           sun (japonska mera)
7620,0012070072           mon (japonska mera)
1,403773E-24           rdeci premik
5,926734661407E-15           parsec
1,9330769357378E-14           svetlobno leto
1,2224770348587E-9           astronomska enota, au
1,0167024196837E-8           svetlobna minuta
6,1002145181024E-7           svetlobna sekunda
291,3495986701           alen (Danska)
3,1276849052774           arpent (Kanada)
257,14191661775           arshin (Rusija)
3455917718683,2           bohr
105,51565726115           braza (Argentina)
109,37789750314           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,83333241893392           cable (ZDA)
1           cable (Velika Britanija)
580,82833614054           cape foot
6969,5157523587           cape inch
48,406476142405           caperood
9,0909041032759           Gunters chain
1,4078513991225           cuadra (Argentina)
1,4584890098335           cuadra (Cile)
2,2859985333033           cuadra (kolumbija)
2,1771484271416           cuadra (Ekvador)
2,1103058300278           cuadra (Paragvaj)
2,1289778660478           cuadra (Urugvaj)