Pretvorbe merskih enot


1 caperood je enak(a):

Vrednost           Merska enota
4,1316634553629           jard (yard)
0,0037780044580453           kilometer
3,7780044580453           meter
3778004,4580453           mikrometer
3778,0044580453           milimeter
0,0023475424081           milja
3778004458,0453           nanometer
148,74041331369           palec (inch)
0,0020399599531527           morska milja
0,00067998791038573           stara morska milja (liga)
37,780044580453           decimeter
377,80044580453           centimeter
37780044580,453           angstrom
0,00096198571914315           ri (japonska mera)
0,0020399599531527           kairi (japonska mera)
0,034631455665118           cho (japonska mera)
1,246733915146           jyo (japonska mera)
2,0778873399071           ken (japonska mera)
12,46733915146           shyaku (japonska mera)
124,6733915146           sun (japonska mera)
157,41697835203           mon (japonska mera)
2,9E-26           rdeci premik
1,2243681287544E-16           parsec
3,993426272243E-16           svetlobno leto
2,5254410820205E-11           astronomska enota, au
2,1003437984057E-10           svetlobna minuta
1,2602062790434E-8           svetlobna sekunda
6,0188144622011           alen (Danska)
0,064612943443273           arpent (Kanada)
5,3121387283237           arshin (Rusija)
71393705844,573           bohr
2,179783898145           braza (Argentina)
2,2595715742945           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,017215308474064           cable (ZDA)
0,020658392836904           cable (Velika Britanija)
11,998979938796           cape foot
143,97899429521           cape inch
1           caperood
0,18780346820809           Gunters chain
0,029083947259058           cuadra (Argentina)
0,030130038913446           cuadra (Cile)
0,047225055725566           cuadra (kolumbija)
0,044976387472137           cuadra (Ekvador)
0,043595526842722           cuadra (Paragvaj)
0,043981261097888           cuadra (Urugvaj)