Pretvorbe merskih enot


1 cuadra (Argentina) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
142,05992806139           jard (yard)
0,1298999899977           kilometer
129,8999899977           meter
129899989,9977           mikrometer
129899,9899977           milimeter
0,080716086684861           milja
129899989997,7           nanometer
5114,1755962085           palec (inch)
0,070140408899189           morska milja
0,023380179599726           stara morska milja (liga)
1298,999899977           decimeter
12989,99899977           centimeter
1298999899977           angstrom
0,033076174653135           ri (japonska mera)
0,070140408899189           kairi (japonska mera)
1,1907412483129           cho (japonska mera)
42,866736899261           jyo (japonska mera)
71,444474898775           ken (japonska mera)
428,66736899261           shyaku (japonska mera)
4286,6736899261           sun (japonska mera)
5412,5039132372           mon (japonska mera)
9,97103E-25           rdeci premik
4,2097728958475E-15           parsec
1,3730688742737E-14           svetlobno leto
8,6832817413873E-10           astronomska enota, au
7,2216600439322E-9           svetlobna minuta
4,3329960263593E-7           svetlobna sekunda
206,94627206514           alen (Danska)
2,2216015889367           arpent (Kanada)
182,64847893607           arshin (Rusija)
2454746090984,6           bohr
74,948007529003           braza (Argentina)
77,691365417765           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,59191788242232           cable (ZDA)
0,71030223830673           cable (Velika Britanija)
412,5636672326           cape foot
4950,4626388144           cape inch
34,383228352491           caperood
6,4572895327887           Gunters chain
1           cuadra (Argentina)
1,0359680082305           cuadra (Cile)
1,6237498749713           cuadra (kolumbija)
1,5464334009246           cuadra (Ekvador)
1,4989549545805           cuadra (Paragvaj)
1,5122177435592           cuadra (Urugvaj)