Pretvorbe merskih enot


1 cuadra (Cile) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
137,12771720049           jard (yard)
0,12538996278426           kilometer
125,38996278426           meter
125389962,78426           mikrometer
125389,96278426           milimeter
0,077913686565218           milja
125389962784,26           nanometer
4936,6153738126           palec (inch)
0,0677051881351           morska milja
0,022568437841688           stara morska milja (liga)
1253,8996278426           decimeter
12538,996278426           centimeter
1253899627842,6           angstrom
0,03192779544383           ri (japonska mera)
0,0677051881351           kairi (japonska mera)
1,1493996328582           cho (japonska mera)
41,37843693888           jyo (japonska mera)
68,963977971491           ken (japonska mera)
413,7843693888           shyaku (japonska mera)
4137,843693888           sun (japonska mera)
5224,5859623429           mon (japonska mera)
9,62485E-25           rdeci premik
4,0636128359197E-15           parsec
1,3253969846222E-14           svetlobno leto
8,3818049132803E-10           astronomska enota, au
6,9709295910281E-9           svetlobna minuta
4,1825577546169E-7           svetlobna sekunda
199,76125751086           alen (Danska)
2,1444692995215           arpent (Kanada)
176,30706497206           arshin (Rusija)
2369519204726,7           bohr
72,345870657746           braza (Argentina)
74,993981281786           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,57136695121829           cable (ZDA)
0,68564109380172           cable (Velika Britanija)
398,23977570243           cape foot
4778,5864037156           cape inch
33,189469249366           caperood
6,2330974330167           Gunters chain
0,96528077320467           cuadra (Argentina)
1           cuadra (Cile)
1,5673745348032           cuadra (kolumbija)
1,492742428954           cuadra (Ekvador)
1,4469123975564           cuadra (Paragvaj)
1,4597147127567           cuadra (Urugvaj)