Pretvorbe merskih enot


1 cuadra (Paragvaj) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
94,772646521019           jard (yard)
0,086660369346494           kilometer
86,660369346494           meter
86660369,346494           mikrometer
86660,369346494           milimeter
0,0538482403612           milja
86660369346,494           nanometer
3411,8274072084           palec (inch)
0,046792873051225           morska milja
0,015597653237198           stara morska milja (liga)
866,60369346494           decimeter
8666,0369346494           centimeter
866603693464,94           angstrom
0,022066156525959           ri (japonska mera)
0,046792873051225           kairi (japonska mera)
0,79438094165157           cho (japonska mera)
28,597748563604           jyo (japonska mera)
47,662856499094           ken (japonska mera)
285,97748563604           shyaku (japonska mera)
2859,7748563604           sun (japonska mera)
3610,8516114496           mon (japonska mera)
6,65199E-25           rdeci premik
2,8084719177073E-15           parsec
9,1601743606631E-15           svetlobno leto
5,7928903832988E-10           astronomska enota, au
4,817796573449E-9           svetlobna minuta
2,8906779440694E-7           svetlobna sekunda
138,06036761329           alen (Danska)
1,4821003007115           arpent (Kanada)
121,85054552703           arshin (Rusija)
1637638331614,6           bohr
50,000173320739           braza (Argentina)
51,830353660967           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,39488703820856           cable (ZDA)
0,47386496581248           cable (Velika Britanija)
275,23419964816           cape foot
3302,609343721           cape inch
22,938133162324           caperood
4,3078609621034           Gunters chain
0,66713145511426           cuadra (Argentina)
0,69112684478261           cuadra (Cile)
1,0832546168312           cuadra (kolumbija)
1,0316743649961           cuadra (Ekvador)
1           cuadra (Paragvaj)
1,0088480237103           cuadra (Urugvaj)