Pretvorbe merskih enot


1 cuadra (Urugvaj) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
93,941450341024           jard (yard)
0,085900321267202           kilometer
85,900321267202           meter
85900321,267202           mikrometer
85900,321267202           milimeter
0,053375968526122           milja
85900321267,202           nanometer
3381,9042383219           palec (inch)
0,046382479770474           morska milja
0,015460855223599           stara morska milja (liga)
859,00321267202           decimeter
8590,0321267202           centimeter
859003212672,02           angstrom
0,021872627003625           ri (japonska mera)
0,046382479770474           kairi (japonska mera)
0,78741388492793           cho (japonska mera)
28,346934217534           jyo (japonska mera)
47,244833095676           ken (japonska mera)
283,46934217534           shyaku (japonska mera)
2834,6934217534           sun (japonska mera)
3579,1829161441           mon (japonska mera)
6,59365E-25           rdeci premik
2,7838404315632E-15           parsec
9,0798357585857E-15           svetlobno leto
5,7420842853952E-10           astronomska enota, au
4,7755424605288E-9           svetlobna minuta
2,8653254763173E-7           svetlobna sekunda
136,8495198172           alen (Danska)
1,4691016544402           arpent (Kanada)
120,78186472417           arshin (Rusija)
1623275551050,6           bohr
49,561650660573           braza (Argentina)
51,375779545416           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,39142371192468           cable (ZDA)
0,46970896971155           cable (Velika Britanija)
272,82027934784           cape foot
3273,6440634288           cape inch
22,736956036216           caperood
4,2700792000962           Gunters chain
0,66128043018881           cuadra (Argentina)
0,68506537014448           cuadra (Cile)
1,07375401584           cuadra (kolumbija)
1,0226261446218           cuadra (Ekvador)
0,99122957719862           cuadra (Paragvaj)
1           cuadra (Urugvaj)