Pretvorbe merskih enot


1 Gunters chain je enak(a):

Vrednost           Merska enota
21,999931602886           jard (yard)
0,020116798129942           kilometer
20,116798129942           meter
20116798,129942           mikrometer
20116,798129942           milimeter
0,0124999949708           milja
20116798129,942           nanometer
792,00035405565           palec (inch)
0,010862205967849           morska milja
0,0036207420282158           stara morska milja (liga)
201,16798129942           decimeter
2011,6798129942           centimeter
201167981299,42           angstrom
0,005122300074231           ri (japonska mera)
0,010862205967849           kairi (japonska mera)
0,18440264173793           cho (japonska mera)
6,6385031492847           jyo (japonska mera)
11,064158504276           ken (japonska mera)
66,385031492847           shyaku (japonska mera)
663,85031492847           sun (japonska mera)
838,20059264087           mon (japonska mera)
1,54415E-25           rdeci premik
6,5194117043555E-16           parsec
2,1263857959312E-15           svetlobno leto
1,3447254761143E-10           astronomska enota, au
1,118373275236E-9           svetlobna minuta
6,7102396514161E-8           svetlobna sekunda
32,048473436774           alen (Danska)
0,34404552833753           arpent (Kanada)
28,285626346568           arshin (Rusija)
380151157621,15           bohr
11,606728666639           braza (Argentina)
12,031575326345           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,091666616374671           cable (ZDA)
0,11000006035039           cable (Velika Britanija)
63,891152028679           cape foot
766,64715337248           cape inch
5,3247152970145           caperood
1           Gunters chain
0,15486373886787           cuadra (Argentina)
0,16043387910207           cuadra (Cile)
0,25145997662428           cuadra (kolumbija)
0,23948645837734           cuadra (Ekvador)
0,23213376866084           cuadra (Paragvaj)
0,23418769374991           cuadra (Urugvaj)