Pretvorbe merskih enot


1 jyo (japonska mera) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
3,3139897817563           jard (yard)
0,0030303213958872           kilometer
3,0303213958872           meter
3030321,3958872           mikrometer
3030,3213958872           milimeter
0,0018829538360839           milja
3030321395,8872           nanometer
119,30405638822           palec (inch)
0,0016362432499591           morska milja
0,00054541542676016           stara morska milja (liga)
30,303213958872           decimeter
303,03213958872           centimeter
30303213958,872           angstrom
0,00077160467639198           ri (japonska mera)
0,0016362432499591           kairi (japonska mera)
0,02777774410754           cho (japonska mera)
1           jyo (japonska mera)
1,6666646464524           ken (japonska mera)
10           shyaku (japonska mera)
100           sun (japonska mera)
126,26349250602           mon (japonska mera)
2,3261E-26           rdeci premik
9,8206049733635E-17           parsec
3,2031103218807E-16           svetlobno leto
2,0256456099734E-11           astronomska enota, au
1,6846768768296E-10           svetlobna minuta
1,0108061260977E-8           svetlobna sekunda
4,8276656222159           alen (Danska)
0,051825768641022           arpent (Kanada)
4,2608440051152           arshin (Rusija)
57264589482,36           bohr
1,7483954448209           braza (Argentina)
1,8123928023806           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,013808326111067           cable (ZDA)
0,016570009515209           cable (Velika Britanija)
9,6243310565519           cape foot
115,48494233298           cape inch
0,8020957702774           caperood
0,15063636749314           Gunters chain
0,023328111079461           cuadra (Argentina)
0,024167176770768           cuadra (Cile)
0,037879017448591           cuadra (kolumbija)
0,036075370153759           cuadra (Ekvador)
0,034967787683562           cuadra (Paragvaj)
0,035277183498082           cuadra (Urugvaj)