Pretvorbe merskih enot


1 jard (yard) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1           jard (yard)
0,00091440275783872           kilometer
0,91440275783872           meter
914402,75783872           mikrometer
914,40275783872           milimeter
0,000568183356041           milja
914402757,83872           nanometer
36,000128016386           palec (inch)
0,00049373816991432           morska milja
0,00016457969477236           stara morska milja (liga)
9,1440275783872           decimeter
91,440275783872           centimeter
9144027578,3872           angstrom
0,00023283254542296           ri (japonska mera)
0,00049373816991432           kairi (japonska mera)
0,0083819643200044           cho (japonska mera)
0,30175108128126           jyo (japonska mera)
0,50291785920026           ken (japonska mera)
3,0175108128126           shyaku (japonska mera)
30,175108128126           sun (japonska mera)
38,100145390038           mon (japonska mera)
7,019E-27           rdeci premik
2,9633781695486E-17           parsec
9,6654200309068E-17           svetlobno leto
6,1124075310211E-12           astronomska enota, au
5,0835306919286E-11           svetlobna minuta
3,0501184151571E-9           svetlobna sekunda
1,456753321568           alen (Danska)
0,015638481725661           arpent (Kanada)
1,2857142857143           arshin (Rusija)
17279651795,43           bohr
0,52758021598193           braza (Argentina)
0,54689148782473           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,0041666773346988           cable (ZDA)
0,0050000182880552           cable (Velika Britanija)
2,9041523029233           cape foot
34,847706220682           cape inch
0,24203326597233           caperood
0,045454686771335           Gunters chain
0,0070392827424768           cuadra (Argentina)
0,0072924717220947           cuadra (Cile)
0,011430034472984           cuadra (kolumbija)
0,010885781951518           cuadra (Ekvador)
0,010551567743528           cuadra (Paragvaj)
0,010644928265104           cuadra (Urugvaj)