Pretvorbe merskih enot


1 ken (japonska mera) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1,9883962792457           jard (yard)
0,0018181950414185           kilometer
1,8181950414185           meter
1818195,0414185           mikrometer
1818,1950414185           milimeter
0,0011297736710812           milja
1818195041,4185           nanometer
71,58252060015           palec (inch)
0,0009817471399792           morska milja
0,00032724965272475           stara morska milja (liga)
18,181950414185           decimeter
181,81950414185           centimeter
18181950414,185           angstrom
0,00046296336700631           ri (japonska mera)
0,0009817471399792           kairi (japonska mera)
0,016666666666667           cho (japonska mera)
0,60000072727802           jyo (japonska mera)
1           ken (japonska mera)
6,0000072727802           shyaku (japonska mera)
60,000072727802           sun (japonska mera)
75,758187332272           mon (japonska mera)
1,3956E-26           rdeci premik
5,8923701263282E-17           parsec
1,9218685226802E-16           svetlobno leto
1,2153888391916E-11           astronomska enota, au
1,0108073513262E-10           svetlobna minuta
6,0648441079571E-9           svetlobna sekunda
2,8966028843846           alen (Danska)
0,031095498876355           arpent (Kanada)
2,5565095018873           arshin (Rusija)
34358795336,693           bohr
1,0490385384621           braza (Argentina)
1,0874369995418           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,0082850057091324           cable (ZDA)
0,0099420177601292           cable (Velika Britanija)
5,7746056334955           cape foot
69,29104938945           cape inch
0,48125804551306           caperood
0,0903819300504           Gunters chain
0,013996883613699           cuadra (Argentina)
0,014500323638717           cuadra (Cile)
0,022727438017731           cuadra (kolumbija)
0,021645248329079           cuadra (Ekvador)
0,02098069804144           cuadra (Paragvaj)
0,021166335755169           cuadra (Urugvaj)