Pretvorbe merskih enot


1 kilometer je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1093,61           jard (yard)
1           kilometer
1000           meter
1000000000           mikrometer
1000000           milimeter
0,621371           milja
1000000000000           nanometer
39370,1           palec (inch)
0,539957           morska milja
0,179986           stara morska milja (liga)
10000           decimeter
100000           centimeter
10000000000000           angstrom
0,254628           ri (japonska mera)
0,539957           kairi (japonska mera)
9,1666           cho (japonska mera)
329,998           jyo (japonska mera)
549,996           ken (japonska mera)
3299,98           shyaku (japonska mera)
32999,8           sun (japonska mera)
41666,7           mon (japonska mera)
7,67593E-24           rdeci premik
3,24078E-14           parsec
1,05702E-13           svetlobno leto
6,68459E-9           astronomska enota, au
5,5594E-8           svetlobna minuta
3,33564E-6           svetlobna sekunda
1593,12           alen (Danska)
17,1024           arpent (Kanada)
1406,07           arshin (Rusija)
18897200000000           bohr
576,967           braza (Argentina)
598,086           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
4,55672           cable (ZDA)
5,46807           cable (Velika Britanija)
3176,01           cape foot
38109,8           cape inch
264,69           caperood
49,7097           Gunters chain
7,69823           cuadra (Argentina)
7,97512           cuadra (Cile)
12,5           cuadra (kolumbija)
11,9048           cuadra (Ekvador)
11,5393           cuadra (Paragvaj)
11,6414           cuadra (Urugvaj)