Pretvorbe merskih enot


1 meter je enak(a):

Vrednost           Merska enota
1,09361           jard (yard)
0,001           kilometer
1           meter
1000000           mikrometer
1000           milimeter
0,000621371           milja
1000000000           nanometer
39,3701           palec (inch)
0,000539957           morska milja
0,000179986           stara morska milja (liga)
10           decimeter
100           centimeter
10000000000           angstrom
0,000254628           ri (japonska mera)
0,000539957           kairi (japonska mera)
0,0091666           cho (japonska mera)
0,329998           jyo (japonska mera)
0,549996           ken (japonska mera)
3,29998           shyaku (japonska mera)
32,9998           sun (japonska mera)
41,6667           mon (japonska mera)
7,676E-27           rdeci premik
3,24078E-17           parsec
1,05702E-16           svetlobno leto
6,68459E-12           astronomska enota, au
5,5594E-11           svetlobna minuta
3,33564E-9           svetlobna sekunda
1,59312           alen (Danska)
0,0171024           arpent (Kanada)
1,40607           arshin (Rusija)
18897200000           bohr
0,576967           braza (Argentina)
0,598086           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,00455672           cable (ZDA)
0,00546807           cable (Velika Britanija)
3,17601           cape foot
38,1098           cape inch
0,26469           caperood
0,0497097           Gunters chain
0,00769823           cuadra (Argentina)
0,00797512           cuadra (Cile)
0,0125           cuadra (kolumbija)
0,0119048           cuadra (Ekvador)
0,0115393           cuadra (Paragvaj)
0,0116414           cuadra (Urugvaj)