Pretvorbe merskih enot


1 mon (japonska mera) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,026246619002705           jard (yard)
2,3999980800015E-5           kilometer
0,023999980800015           meter
23999,980800015           mikrometer
23,999980800015           milimeter
1,4912892069686E-5           milja
23999980,800015           nanometer
0,94488164409468           palec (inch)
1,2958957632834E-5           morska milja
4,3196605442716E-6           stara morska milja (liga)
0,23999980800015           decimeter
2,3999980800015           centimeter
239999808,00015           angstrom
6,1110671111463E-6           ri (japonska mera)
1,2958957632834E-5           kairi (japonska mera)
0,00021999822400142           cho (japonska mera)
0,0079199456640435           jyo (japonska mera)
0,013199893440085           ken (japonska mera)
0,079199456640435           shyaku (japonska mera)
0,79199456640435           sun (japonska mera)
1           mon (japonska mera)
1,84E-28           rdeci premik
7,77786577771E-19           parsec
2,536845970523E-18           svetlobno leto
1,6043003165597E-13           astronomska enota, au
1,3342549325961E-12           svetlobna minuta
8,0055295955763E-11           svetlobna sekunda
0,03823484941212           alen (Danska)
0,00041045727163418           arpent (Kanada)
0,033745653003478           arshin (Rusija)
453532437,17405           bohr
0,013847196922242           braza (Argentina)
0,014354052516758           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,00010936119251105           cable (ZDA)
0,00013123357501314           cable (Velika Britanija)
0,076224179020657           cape foot
0,91463446829243           cape inch
0,0063525549179561           caperood
0,0011930318455745           Gunters chain
0,0001847573721941           cuadra (Argentina)
0,00019140272687782           cuadra (Cile)
0,00029999976000019           cuadra (kolumbija)
0,00028571497142802           cuadra (Ekvador)
0,00027694297844562           cuadra (Paragvaj)
0,0002793933764853           cuadra (Urugvaj)