Pretvorbe merskih enot


1 palec (inch) je enak(a):

Vrednost           Merska enota
0,027777679000053           jard (yard)
2,5399986284007E-5           kilometer
0,025399986284007           meter
25399,986284007           mikrometer
25,399986284007           milimeter
1,578281487728E-5           milja
25399986,284007           nanometer
1           palec (inch)
1,3714900393954E-5           morska milja
4,5716419313134E-6           stara morska milja (liga)
0,25399986284007           decimeter
2,5399986284007           centimeter
253999862,84007           angstrom
6,4675477075242E-6           ri (japonska mera)
1,3714900393954E-5           kairi (japonska mera)
0,00023283151427098           cho (japonska mera)
0,0083819446737499           jyo (japonska mera)
0,013969890856259           ken (japonska mera)
0,083819446737499           shyaku (japonska mera)
0,83819446737499           sun (japonska mera)
1,0583336084999           mon (japonska mera)
1,95E-28           rdeci premik
8,23157675495E-19           parsec
2,684829350192E-18           svetlobno leto
1,6978849431421E-13           astronomska enota, au
1,4120868374731E-12           svetlobna minuta
8,4725210248386E-11           svetlobna sekunda
0,040465226148778           alen (Danska)
0,00043440072542361           arpent (Kanada)
0,035714158714354           arshin (Rusija)
479988620,80614           bohr
0,014654953886325           braza (Argentina)
0,015191376196657           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
0,00011574062550006           cable (ZDA)
0,00013888890299999           cable (Velika Britanija)
0,08067061043787           cape foot
0,96798839728627           cape inch
0,0067231223695139           caperood
0,0012626256981821           Gunters chain
0,00019553493641113           cuadra (Argentina)
0,00020256793861331           cuadra (Cile)
0,00031749982855009           cuadra (kolumbija)
0,00030238175671385           cuadra (Ekvador)
0,00029309806172705           cuadra (Paragvaj)
0,00029569140032664           cuadra (Urugvaj)