Pretvorbe merskih enot


1 parsec je enak(a):

Vrednost           Merska enota
3,3745271200143E+16           jard (yard)
30856769049426           kilometer
3,0856769049426E+16           meter
3,0856769049426E+22           mikrometer
3,0856769049426E+19           milimeter
19173501441011           milja
3,0856769049426E+25           nanometer
1,2148340831528E+18           palec (inch)
16661328445621           morska milja
5553786434130,1           stara morska milja (liga)
3,0856769049426E+17           decimeter
3,0856769049426E+18           centimeter
3,0856769049426E+26           angstrom
7856997389517,3           ri (japonska mera)
16661328445621           kairi (japonska mera)
2,8285165916847E+14           cho (japonska mera)
1,0182672072773E+16           jyo (japonska mera)
1,6971099550108E+16           ken (japonska mera)
1,0182672072773E+17           shyaku (japonska mera)
1,0182672072773E+18           sun (japonska mera)
1,2856997389517E+18           mon (japonska mera)
2,3685439924956E-10           rdeci premik
1           parsec
3,2616222020625           svetlobno leto
206264,84982011           astronomska enota, au
1715451,2185338           svetlobna minuta
102927073,11203           svetlobna sekunda
4,9158535908022E+16           alen (Danska)
5,2772480699091E+14           arpent (Kanada)
4,3386777257327E+16           arshin (Rusija)
5,8310653608082E+26           bohr
1,780333746814E+16           braza (Argentina)
1,8455001573695E+16           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
1,406056566629E+14           cable (ZDA)
1,687269731361E+14           cable (Velika Britanija)
9,8001407068669E+16           cape foot
1,1759452971198E+18           cape inch
8,1674781996927E+15           caperood
1,5338807324163E+15           Gunters chain
2,3754250519937E+14           cuadra (Argentina)
2,4608643598146E+14           cuadra (Cile)
3,8570961311783E+14           cuadra (kolumbija)
3,6734366417961E+14           cuadra (Ekvador)
3,5606551509205E+14           cuadra (Paragvaj)
3,5921599121199E+14           cuadra (Urugvaj)