Pretvorbe merskih enot


1 parsec je enak(a):

Vrednost           Merska enota
3.3745271200143E+16           jard (yard)
30856769049426           kilometer
3.0856769049426E+16           meter
3.0856769049426E+22           mikrometer
3.0856769049426E+19           milimeter
19173501441011           milja
3.0856769049426E+25           nanometer
1.2148340831528E+18           palec (inch)
16661328445621           morska milja
5553786434130.1           stara morska milja (liga)
3.0856769049426E+17           decimeter
3.0856769049426E+18           centimeter
3.0856769049426E+26           angstrom
7856997389517.3           ri (japonska mera)
16661328445621           kairi (japonska mera)
2.8285165916847E+14           cho (japonska mera)
1.0182672072773E+16           jyo (japonska mera)
1.6971099550108E+16           ken (japonska mera)
1.0182672072773E+17           shyaku (japonska mera)
1.0182672072773E+18           sun (japonska mera)
1.2856997389517E+18           mon (japonska mera)
2.3685439924956E-10           rdeci premik
1           parsec
3.2616222020625           svetlobno leto
206264.84982011           astronomska enota, au
1715451.2185338           svetlobna minuta
102927073.11203           svetlobna sekunda
4.9158535908022E+16           alen (Danska)
5.2772480699091E+14           arpent (Kanada)
4.3386777257327E+16           arshin (Rusija)
5.8310653608082E+26           bohr
1.780333746814E+16           braza (Argentina)
1.8455001573695E+16           braza (Ĺ panija)
0           braza (Kolumbija)
1.406056566629E+14           cable (ZDA)
1.687269731361E+14           cable (Velika Britanija)
9.8001407068669E+16           cape foot
1.1759452971198E+18           cape inch
8.1674781996927E+15           caperood
1.5338807324163E+15           Gunters chain
2.3754250519937E+14           cuadra (Argentina)
2.4608643598146E+14           cuadra (Cile)
3.8570961311783E+14           cuadra (kolumbija)
3.6734366417961E+14           cuadra (Ekvador)
3.5606551509205E+14           cuadra (Paragvaj)
3.5921599121199E+14           cuadra (Urugvaj)